Portal ZHR-UCR.

portal ucr
Client: 
Uniunea Croaţilor din România

Portal de prezentare a ştirilor publicate în ziarul “Hrvatska Grančica”. Portal multifuncţional de prezentare a valorilor culturale a comunităţii croate din România.